luni, 8 noiembrie 2010

Obeliscul de la Polovragi

De data aceasta, va prezentam un fragment gasit tot intr-un document online,o reproducere în facsmil a lucrării Dacia Preistorică de Nicolae Densusianu apărută pentru prima dată în BUCURESTI
Institutul de Arte Grafice „CAROL OÖBL", S-sor loan St. Rasidescu
16, STRADA PARIS, (fostă Doamnei), 16

1913.

Probabil o sa fie mai greu de citit, fiind reprodus exact in limbajul folosit in acea perioada, dar l-am lasat necorectat, pentru a nu ii altera originalitatea. Nu stiu, dar parca imi aduce cu o relicva din Stargate, cine a vazut acest serial de fictiune stie despre ce vorbesc ... :)

Este o columnă monolită de granit, tăiată în patru fete si terminată la

vêrf prin o mică piramidă; un obelisc în o formă putin phallică, ce a

fost înfipt în o basă de lespedî tăiate si îngropate în păment. Tóté fetele

acestui important monument sunt frumos poleite, însă fără nici o inscriptiune


După calitatea petreî din care este tăiat, după arta cu care este lucrat

si după positiunea maiestosă, pe care a fost asedat, acest obelisc se vede că

a fost ridicat pe tumulul unul vechiü si avut domnitoriü din acesta regiune,

séő că a fost destinat se eterniseze memoria unut însemnat eveniment.

Astă-dî acest obelisc este rupt si scos din basă de către căutătoriî de

tesaure.

înăltimea părtii superióre, ce o reproducem aicï este de 1.09 m., lătimea

de jos a fetelor principale de 0.45 m., ér fragmentul al doilea, séü partea

inferioră a acestuî monolit, este perdut.

Vechimea acestui monument, ce formeză un specimen unic între monumentele

de petră tăiată si poleită ale Europei, se reduce la timpuri forte

depărtate.

Cu tóté că granitul din care este tăiat acest obelisc, presintă o mare

duritate, însă dungile sale pe unele locuri sunt tocite, rose de ploî si de

gheturi.

în Egipet, cele mal vechi obeliscuri, ce s'aü aflat asedate lângă camerele

funerare ale regilor, încă n'aü înăltime mal mare de cât de l până

la 4 metri.

Obeliscul de la Polovragî însă apartine în tot casul epocel preistorice a

metalelor.

în apropiere de acesta importantă statiune preistorică a Polovragilor se

află situată comuna numită Baia-de-fer, o localitate, care după cum ne

spune însusi numele seu avuse o-dată o însemnată industria siderugică.

în istoria torilor române începâ d din secuiul al XIII-lea încocc nu aflăm

nici o amintire de fabricatiunea ferului si otelului în părtile aceste.Niciun comentariu despre subiectul „Obeliscul de la Polovragi”:

Trimiteți un comentariu

  ☑ Am citit și accept Regulamentul comentariilor.