duminică, 7 noiembrie 2010

Dictionar mitologie - Litera R

RA sau RE Personificarea soarelui în mitologia egipteană, venerat la Eliopolis (Cetatea
Soarelui). Era socotit ca fiind cel mai puternic dintre toţi zeii. Avea două bărci, în
care~~putea parcurge tot cuprinsul bolţii cereşti, una pentru zi, alta pentru noapte. Era
reprezentat ca un om cu capul de şoim, cu un disc solar deasupra capului, sau cu
picioarele într-o corabie sau pe o barcă pe care putea trece de la o extremă la alta a
orizontului.
*
RACI1IO Regele Cretei, soţul prevestitoarei Mantos* (1) de la care 1-a avut pe ţ/tops*,
care a devenit si el un faimos prevestitor.
RADAMANT Fiul lui Zeus* si al Europei*; rege al cetăţii Cnosos. Izgonit din Creta de
fratele lui, Minos*, s-a stabilit in Beoţia şi a luat-o de soţie pe Alcmena*. A fost un rege
drept şi a pus în aplicare legea talionului: ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, ca si legea
încrederii în jurămîntul acuzatului, dacă nu există martori. Diipă moarte, a fost judecător
în Infern. Virgiliu, Eneida, VI, 566; Ovidiu, Metamorfoze, IX, 436
RADI Soţia zeului iubirii în mitologia vedică, închipuită ca o zeiţă care, în genunchi,
trăgea cu arcul.
RAMA A şaptea încarnare a lui Visfiu* în mitologia vedică, protagonistul epopeei
Ramayana. închipuit ca un
250
RAMMAN „Cel care trăsneşte", zeu al fenomenelor cereşti în mitologia babiloniană. Cu
fulgerele si trăsnetele acest zeu războinic nimicea duşmanii babilonienilor.
RAMPSANITOS în mitologia greacă, rege al Egiptului, fiu al lui Proteu*; se spune că ar fi
coborît viu în Infern şi ar fi jucat zaruri cu zeiţa Demetra*, cîştigînd partida.
RAVANA Zeu clin mitologia vedică sau rege legendar cu zece capete şi douăzeci de braţe,
îndrăgostit de Sita*, soţia lui Rama*, a dus o luptă năprasnică pentru a ţine de partea sa pe
Sita, dar a fost ucis de Rama, ajutat de urşi şi de maimuţe.
RAVNEGUD Un alt nume al zeului Odin* în mitologia nordică „zeul corbilor" şi era
înfăţişat ţinînd pe umeri doi corbi.
RE
RA •
REA SILVIA Fiica lui Numitor*, regele oraşului Alba Longa*. Unchiul ei, Amuliu*, a
constrîns-o să rămînă fecioară şi să devină vestală*, pentru ca fiii ei să nu pună stăpînire
pe tron. Dar Marte* a făcut-o să dea naştere lui RomuluK* şi Remus*. Furios, Amuliu a
aruncat-o în Tibru, unde a devenit soţia zeului cu acelaşi nume. Copiii ei lăsaţi pradă
apelor Tibrului au fost găsiţi de păstorul Faustulus* şi de soţia acestuia, Acea Larentia* şi
crescuţi de ei.
Titus Livius, Ab urbe condita, l, 3
251
REMBKA Divinitate vedică cu atribute asemănătoare zeiţei Venus*, apărută din
apele mării.
REMULUS Rutul*, căsătorit cu o soră a lui Turnus*, regele rutulilor. A fost ucis de
Ascaniu*, fiul lui Enea*.
REMUS -> ROMULUS
RESO Rege al Traciei, care i-a ajutat pe troieni în războiul împotriva grecilor.'Diomede*
(1) şi Ulisc* 1-au ucis şi i-au furat caii pe care de asemenea i-au pmorît. După un oracol*,
scoaterea acestor cai din luptă a adus nimicirea Troiei*.
RHEA Fiica lui Uranus* şi a Geei*. A fost soţia 'lui Cro-nos* şi, mamă lui Zeus*, Hades*,
Poseidon* şi a altor zeităţi. Era Mama cea Mare, Regina Mater, si venerată ca atare, în
Creta a fost identificată cu Cibele*; cultul ei s-a răspîndit şi la Roma.
RINDA în mitologia scandinavă, una din soţiile lui Odin*.
RIZEU Centaur*, fiul lui Ission* si al Nefelei*. A fost ucis de Teseu*,' la nunta lui
Piritou*, undo centaurii i-3|U atacat pe lapiţi*.
RODE Fiica lui Poseidon* şi a Amfitritei* în mitologia greacă. A fost soţia lui Ilelios*,
căruia i-a dat un fiţi, pe Feton*, si trei fiice: Lampetia, Lampetusu* si Fetusa.
RODJENICE sau SUDJENICE Divinităţi în mitologia slavă, asemenea parcelor*
romane.
252
RODOPE Nimfă* în mitologia'greacă. A avut îndrăzneala să se creadă frumoasă ca
Hera*, soţia lui Zeus*. A fost pedepsită şi preschimbată într-un munte, cu acelaşi nume,
din Tracia.
ROMA Personificare a oraşului Roma, venerată ca zeiţă/ Era reprezentată ca o femeie
purtînd pe cap un coif cu aripi sau, aşezată pe un 'tron, cu o lance, în mînă şi cu un scut
alături. Chipul ei se află pe numeroase monede vechi şi pe basoreliefuri.
ROMULUS şi REMUS Fii lui Mart.e* şi ai vestalei Rea Silvia*. Aruncaţi în apele Tibrului
de Amuliu*, gemenii au fost găsiţi si salvaţi de un sclav care i-a lăsat pe malul apei, unde
au fost alăptaţi de o lupoaică. Mai tîr-ziu, au fost descoperiţi de păstorul Faustulus* şi de
soţia lui, Acea Larentiu*, si crescuţi de aceştia. Cjnd au ajuns la o vîrstă matură, 1-au ucis
pe'. Amuliu. si au redat tronul lui Numitor*, bunicul lor, adevăratul stăpîn al oraşului Alba
Longa*. împreună,.au căutat apoi un loc pentru construirea unui nou oraş. Lăsîndu-se în
voia prezicerilor, au privit într~o zi un stol de vulturi care le-a trecut pe deasupra
capetelor. Remus a yăzut numai 6, iar Rqrnulus 12. Aşadar, el trebuia să aleagă locul
potrivit. Nemulţumit de această convenţie ce îl punea în inferioritate, Remus a propus o
altă întrecere, aceea a brazdelor, pe care de asemenea nu a respec-tat-o. Mîniat, Romulus
1-a ucis, după care a construit oraşul Roma, în 21 aprilie 753 Î.Chr. Pentru popularea
noului oraş, romanii au răpit sabinele*, dintr-o localitate apropiată, spune legenda.
Romulus a domnit 37 de ani, iar după moarte a fost venerat ca zeu cu numele de
Quirinus*. Templul lui era înălţat pe colina Quirinal. După o versiune, a fost luat în cer de
Mar te, iar după alta, a fost îngropat sub Forul roman.
Virgiliu, Krwida, I, 275; VI, 778, 7H1; VIII, 3>12 şi urm.; Ovidiu, Metamorfoze, XIV, 772 şi urm.; Titus' Livius,
Ab urbe condita, I, 4 si urm.; Imaginea lupoaicei apare pe monede din anul 300 Î.Chr.; Lupoaica din Cupitoliu,
operă etruscă clin secolul V
253
î.Chr.; fresce în Casa lui Polibiu din Pompei; fînftna fraţilor Pisani, din Perugia, Rubens şi Pietro
Berretti da Cortona etc., pictură
RUDA Divinitate în mitologia arabă, personificare a planetei Venus.


RUDRA Zeul munţilor si al grădinilor în mitologia vedică, arcaş neîntrecut, medic si protector
împotriva tuturor nenorocirilor.
RUMINA Zeiţă romană, protectoare a femeilor care alăptează.

RUNCINA Zeiţă romană, invocată de ţăranii romani în timpul secerişului.

RUSALCE Nimfe*. sau zîne ale apelor, femei frumoase, pe cit de seducătoare, pe atît de
primejdiose, în mitologia slavă.

RUTULI Popor din Lâtium*-; comandat .de Turnus* a luptat împotriva lui Enea*, pentru a-1
.izgoni din Italia. Rutulii au fost învinşi de Enea.Niciun comentariu despre subiectul „Dictionar mitologie - Litera R”:

Trimiteți un comentariu

  ☑ Am citit și accept Regulamentul comentariilor.